SMIT-LLOYD B.V.
 
Anywhere, Anytime, Anyway
 
Home
   
   
 

Smit-Lloyd B.V.

Het allereerste begin van Smit-Lloyd. (tekst dhr. Rom Scheffer).


Het idee om bevoorradingsschepen te gaan exploreren is eigenlijk geboren in New Orleans.
Smit had daar als agenten Biehl & Co. die sleepreizen contracteerden van booreilanden en vaartuigen voor de olie- industrie die geen eigen voortstuwing hadden. De meeste offshore-maatschappijen waren gevestigd in New Orleans en plaatsen zoals Baton Rouge. Het boren naar olie in de Golf van Mexico vond al plaats ver voordat dit in Europese wateren overwogen werd.

Later - toen de Noordzee verdeeld werd tussen de diverse landen en de concessies gedeeltelijk waren uitgegeven resulteerde dit in de komst van booreilanden uit de Golf van Mexico.

Een van de directeuren van SMIT was Ary Lels en in zijn gesprekken met Biehl kwam het idee naar voren om voor de boringen in de ruwe Noordzee volledig zeewaardige bevoorradingsschepen te ontwerpen en bouwen.
Er was echter een probleem en dat was een gebrek aan financiën bij Smit om dit avontuur alleen te beginnen. Echter, de heer Lels had de verwachting dat deze nieuwe tak van de scheepvaart wel eens een grote vlucht zou kunnen nemen.

Nu bestond er een vriendschap tussen Lels en Bernard Ruys Jr. , beherend vennoot van Wm. Ruys & Zonen en van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Bovendien was Ruys commissaris van Smit. Destijds had de K.R.L. het passagiersschip Willem Ruys verkocht en was er geld beschikbaar gekomen.

Op 27 mei 1964 vond er een gesprek plaats tussen de twee bovengenoemde heren
waarin in principe werd afgesproken een N.V. op te richten met als deelneming 2/3 KRL en 1/3 Smit of, als dit praktischer uitkwam 65% KRL en 35% Smit. Smit bestond indertijd uit twee vennootschappen t.w. L.Smit & Co’s Sleepdienst N.V. en N.V.Internationale Sleepdienst Maatschappij, beide familiebedrijven. Alsnog zou worden bekeken om een derde partner aan te trekken om concurrentie te voorkomen. Vermoedelijk werd destijds gedacht aan Van Ommeren en de Maatschappij Nederland (SMN).

In verband met de mogelijkheid van botsing van werkzaamheden van de nieuwe maatschappij met Smit belangen moest het noodzakelijk zijn om deze af te bakenen. Smit was niet geporteerd van het idee dat Smit-Lloyd concurrerende sleepreizen zou gaan uitvoeren. Zij hadden reeds een voorlopig ontwerp, gemaakt door Smit in Maassluis door Ir.Hoogenbosch . Men sprak met Bodewes in Millingen over de bouw op regiebasis, dus geen volledig bestek en geen vaste prijs. Een indicatie was Fl .2.4 miljoen . Later zou het eerste schip voor Fl. 3.9 miljoen gebouwd worden met fl.10.- per manuur!!

Voor de dagelijkse leiding werd gedacht aan een nauticus met commerciële/managements-capaciteiten van ongeveer 30 jaar terwijl voor het technische beheer, personeelswerving, administratie en boekhouding eventueel kon worden teruggevallen op de moedermaatschappijen. Voor het aantrekken van bemanning werd gedacht aan zeevarenden met ervaring in kustvaart en visserij.

ROM SCHEFFER:
“”Met vrouw en zoon was ik vanuit het Verre Oosten voor een bepaalde periode in Nederland – en doordat ik connecties uit mijn Tokio periode had met Ruys & Co. solliciteerde ik bij de heren Ruys en Lels en werd per 1 september 1964 aangesteld als directeur van Smit-Lloyd (in oprichting)””

Uiteindelijk werd Smit-Lloyd opgericht op 9 november 1964 ten kantore van Nauta te Rotterdam. Aanwezig waren de heren Ruys, Lels en Scheffer.
Het kapitaal werd vastgesteld op 2.500.000 gulden, verdeeld in 2500 aandelen van duizend gulden elk. Bij de oprichting werden 500 aandelen geplaatst.
Er werd afgesproken dat de schepen eigendom zouden worden van de moedermaatschappijen in de verhouding van de aandelen en dat de schepen ter beschikking zouden worden gesteld van Smit-Lloyd. Er was dus weinig startkapitaal nodig.
Later is deze methode gewijzigd en werden alle schepen eigendom van Smit-Lloyd.

Inmiddels was de Smit-Lloyd 1 in aanbouw, we hadden de inbreng van Ir. Fasse en vooral Ir. Jan Daniel Ruys van de Lloyd.
De heer Hoogenbosch had de gehele coördinatie.
Van SMIT gaf de heer Vink de nautische adviezen, maar van deze zijde ging het niet altijd gemakkelijk, men was geen voorstander van 2 schroeven en een kleine bemanning van 7 zag men niet zitten

De heer Scheffer hield zich voornamelijk- zeg maar uitsluitend bezig met de marketing, het afsluiten van contracten en het zoeken naar personeel, want hij wilde dat Smit-Lloyd al snel als een zelfstandige maatschappij moest optreden.
Hij mocht met de KRL en SMIT overleggen voor het aantrekken van specialisten en daarin is hij goed geslaagd.
Cor Belder als de technische man en Paul de Smit als personeelsfunctionaris.
Van SMIT mocht hij Johan van der Meijden aanstellen als boekhouder ( later hoofd Administratie).
Als secretaresse nam Rom Scheffer Janny van Engelenburg - het 2e personeelslid - aan - zij is tot zijn afscheid - als hulp, steun en toeverlaat -in 1987 bij hem gebleven.

In mei 1965 kwam Armand Pruijmboom het groepje versterken.
Samen met Ir. Hoogenbosch – onze eigen Dokter John – , de bovengenoemde mensen en die belangrijke en niet te vergeten eerste groep zeevarenden, -die de spits afgebeten hebben in de voor hen en ons nieuwe offshore wereld - is Smit-Lloyd begonnen .
Gezamenlijk hebben zij die naam gevestigd en groot gemaakt, een naam die synoniem stond en nog steeds staat voor kwaliteit, inzet en vakmanschap.

Uiteindelijk werd Smit-Lloyd opgericht op 9 november 1964 ten kantore van Nauta te Rotterdam. Aanwezig waren de heren Ruys, Lels en ik. Het kapitaal werd vastgesteld op
twee miljoen vijfhonderdduizend gulden, verdeeld in vijf en twintighonderd aandelen van duizend gulden elk. Bij de oprichting werden vijfhonderd aandelen geplaatst, dus werd er vijfhonderdduizend gulden gestort. Er was afgesproken dat de schepen eigendom zouden worden van de moedermaatschappijen in de verhouding van de aandelen en dat de schepen ter beschikking zouden worden gesteld van Smit-Loyd. Er was dus weinig startkapitaal nodig.
Later is deze methode gewijzigd en werden alle schepen eigendom van Smit-Loyd.

Ondanks de angst van Smit voor concurrentie vermelde artikel 2 van de Akte van Oprichting dat het doel van de vennootschap o.a. was “ het uitvoeren van sleepwerkzaamheden “ en “een en ander in de ruimste zin des woords “!! Hier werd bij latere werkzaamheden wel eens aan gerefereerd!

Inmiddels was de Smitlloyd 1 in aanbouw. Van de zijde van de KRL had Ir.Fasse zijn inbreng op het technische vlak maar vooral Ir.Jan Daniël Ruys gaf zeer waardevolle adviezen. De keuze van Industrie motoren kwam van hem evenals de Lips verstelbare schroeven. Ir.Hoogenbosch had de gehele coördinatie en voor de nautische kant gaf de heer Vink van Smit de nodige adviezen. Van de Smit zijde was het niet gemakkelijk. Ir.Langelaar was geen voorstander van twee schroeven en de heer Vink zag een kleine bemanning van 7 man niet zitten. Uiteindelijk is alles goed gekomen.

Ik hield mij vooral bezig met de marketing en het zoeken van personeel want ik had al snel bedongen dat Smit-Lloyd op eigen benen zou moeten staan als zelfstandige vennootschap. Commissarissen gingen daar overigens snel mee akkoord. Ik mocht met Smit en de KRL overleggen voor het aantrekken van diverse specialisten en daarbij ben ik voortreffelijk geslaagd. Van de KRL engageerde ik Paul de Smit en Cor Belder, resp. als hoofd bemanningszaken en hoofd technische dienst en deze beide heren zijn van onschatbare waarde geworden. Paul de Smit was 2e man op bemanningszaken van de KRL en Cor Belder was 2e.wtk. geweest op de Willem Ruys. Van Smit mocht ik Johan van der Meijden aanstellen als hoofd administratie en ik heb met grote waardering vele jaren met hem gewerkt.
De heer Geyzen van de KRL was zeer hulpvaardig en plaatste advertenties voor een secretaresse en een assistent voor mij. Ik engageerde mej.van Engelenburg - later mevrouw van der Roer – en zij is mijn hulp en toeverlaat gebleven tot mijn afscheid in 1987.
Als assistent stelde ik Armand Pruymboom aan die mij uiteindelijk opvolgde in 1987.
Samen met Ir.Hoogenbosch - door iedereen Dr.John genoemd – werden bovengenoemden waarlijk “mannen van het eerste uur”. Wij zijn samen Smit-Lloyd begonnen en hebben het groot gemaakt.

Tot de anderen in dienst traden zat ik eerst alleen in een kamer bij Smit op Westplein 5 en later met mej. Van Engelenburg bij de firma Ruys & Zonen op de Veerhaven. Begin 1965
huurden wij het pand Westplein 9 en begon Smit-Loyd pas echt te draaien. Een paar jaar later huurden wij ook Westplein 8 en bouwden een luchtbrug tussen de twee panden! Toen wij ook daar uit ons jasje groeiden huurden wij een groot pand in de Rochussen straat en – na de fusie met Smit in 1977 – trokken wij in bij Smit in het nieuwe gebouw aan de Zalmhaven
.

Foto boven:
De Smit-Lloyd 106 die nu onder de naam Bos Azrina vaart. (Ko Rusman)
Foto's onder:
Smit-Lloyd 8 in 1969 te Ancona, rechts Arie van der Hak. (A vd Hak)
Smit-Lloyd 56 op zijn eerste reis. (W Kwak)
Smit-Lloyd 11 offshore Great Yarmouth. (B Deisz)
Een 20 schip en een 100S schip geven spullen over. (C d Leeuw)
De Smit-Lloyd 74 wordt in de Smit kleuren geschilderd. (N vd Adel)

Terug naar boven

 
sl 8, A vd Hak SL 56, W Kwak SL 11, Deisz Foto C d Leeuw SL 74, N vd Adel
 

De Smit-Lloyd site.
Mijn opzet was om een site te maken over mijn zeevarende carrière maar aangezien ik het grootste deel van mijn werkzame leven bij Smit-Lloyd heb doorgebracht is het een Smit-Lloyd site geworden.
Deze site is nog lang niet af en er zijn nog een hoop dingen te vermelden waar ik de juiste toedracht niet van weet.
Dus als er iemand is die denkt iets te weten wat het vermelden waard is, een mooi verhaal heeft of bijzonderheden over Smit-Lloyd weet dan hou ik me van harte aanbevolen.
Ook gescande of gekopieerde foto's op elk Smit-Lloyd gebied zijn welkom en kunnen naar mijn E-mail adres gestuurd worden. Wel graag in een hoge resolutie.

Verder ben ik druk bezig om de geschiedenis van de Smit-Lloyd schepen in de computer te zetten. Indien er mensen zijn die zich nog bijzonderheden over bepaalde gebeurtenissen herinneren dan hoor ik het graag.

Ondertussen hebben we de Smit-Lloyd bedrijfsfilms en een aantal privé reisverslagen op DVD staan. Deze films kunnen tegen een geringe vergoeding besteld worden.(Kunnen we de andere oudjes in het verzorgings tehuis laten zien wat we vroeger deden). Van de opbrengst wordt de site in stand gehouden.
Oud Smit-Lloyd medewerkers die op de hoogte gehouden willen worden over het wel en wee van de ex collega's kunnen contact opnemen met ondergetekende.
Bij voorbaat mijn dank en ik wens je veel lees plezier!
Jaap Kooij
smit-lloyd@zeelandnet.nl


Dank aan:
Ik dank de volgende personen voor hun bijdragen en medewerking:
Paul de Smit, Neeltje Snoeij, mevr de Graaff, Willem en Lida Kwak, Art Rikkers, Hans van der Ster, Willem Mooij, Kees Zeegers, Willem Koper, Willem Christ, Karel Christ, Stok ouwe Cees, Leo van der Luit, Sepp Robbers, Matthijs de Witte, Rom Scheffer, Jan Worries, Lammert Tiesinga, Hans Wals, Jeroen Dorrestein, Frans Hoogesteger, Dirk Dijksman, Ian Ouwendijk (verhalen), Ferry van Rijsbergen, Cor de Graaff, Bouk van Dijk, Ludo den Boeft, Bas van Hoorn, Riewert J Bal jr, Dick de Lange, Sjaak Smit, Joep de Jong, André Balk, Joop Vink, A d Vrij, T Groothedde, Kees de Jong, Peter v Emmerik, Bart de Vries, Rudy Tietze, Peter Pleijte, Jan Plug, Ko Rusman, Harry vd Berg, Remco Perfors, Arthur Mournian, Piet Bouwknegt, Jan Keeman, John van Eijk, Henk Bliekendaal, Rob Eelsing, Huib Rutten (verhalen), Smit Transport Europe, Piet vd Klei (verhalen), Marinus de Wit, Melle Zegel, Gé ten Bokum, Dirk vd Heijde, Bert v Ierland, Cor Bakker, Henk v Milligen, Hans Eelsing, Julian Sallows, Jack Brederveld, George Limberger, J Carney, Willem Poldervaart, Leo Wage, Jan Kramer, John Bruinsma, A vd Laan, Arie vd Hak, Rob de Bruin, Bart Langendoen, Klaas de Blok, Kees Kik, Gerard Tel, Ep Schaeffer, Geert Boekema, Jan Haak, Maart Barnhoorn, Jan Vennik, Piet Brox, Ronald Zandstra, Loet Stern, Tim Twichell, Jacob Versteeg, Ernst Kleefstra, Cas Kleefstra, Peter Lameijer, Rienk Janse, Klaas Wittink, Simon Sies, Piet Breen, Hans Faas, Jaap Vellinga, Piet Hageman, Cor Vlietstra, Daan Roelse, Rene Verbrugge, Piet van Dulken, Edwin Janse, Peter Jansen, Jan de Wit, Cees Stegenga, Henk van Melzen, Ron van der Aar, Gerhard Eilander,
Excuses als ik iemand vergeten ben.

Voor zover mij bekend is de naam van de fotograaf bij de foto geplaatst (muis op de foto zetten). Het kan voorkomen dat er een verkeerde naam staat omdat iemand foto's van de maker kreeg en die later aan mij gaf. Is er bezwaar tegen een bepaalde foto laat het dan weten dan wordt de foto verwijderd of de naam veranderd.

Foto's onder:
Smit-Lloyd 4 langszij tanker. (H v Milligen)
Smit-Lloyd 22 afgemeerd bij Keppel in Singapore. (H Breteler)
Achterkant van de accomodatie Smit-Lloyd 56. (W Kwak)

Terug naar boven

 
Foto: H v MilligenFoto: H BretelerFoto: W Kwak